MENU

Uzm. Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı

Uzm. Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı

Psikiyatri Uzmanı

E-Posta :
Telefon :  0224 225 08 56
Eğitim :  Uludağ Üniversitesi TıpFakültesi
Yabancı Dil :  İngilizce

Özgeçmiş:


Eğitim

Üniversite

Uludağ Üniversitesi TıpFakültesi                                                                                                                       1996-2003

 

Uzmanlık Eğitimi

Uludağ Ü. Psikiyatri AnabilimDalı                                                                                                                    2006-2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

 

İş Deneyimi

Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                               2003-2005

Pratisyen hekim

 

İşyeri Hekimi                                                                                                                                                      2005-2006

Özel bir şirkette işyeri hekimi

 

Uludağ Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi                                                                                                            2006-2012

Uzmanlık eğitimi

 

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi                                                                                               2012-2014

Psikiyatri uzmanı

 

Bursa Özel MedikalparkHastanesi                                                                                                                 2015-2017

Psikiyatri uzmanı

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Tabipleri Birliği

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

 

Katıldığı Çalışmalar:

Depresif Belirtileri OlanŞizofreni Hastalarında Serum Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF),İnterlökin-2 (IL-2) ve Epidermal Büyüme Faktörü Düzeyleri, Uzmanlık TezÇalışması.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

 

Yayınlar ve Bildiriler:

1- Eker S, Akkaya C, Cangür Ş,Sarandöl A, Öztepe Yavaşcı E,Sarıkavaklı Ü, Kırlı S. Early- versus late onset dysthymic disorder: clinicalcharacteristics, symptom profile and social adaptation. Anadolu PsikiyatriDerg. 2011;12(1):49-54

 

2-  ÖztepeYavaşcı E, Akkaya C. Role of Serotonin in Schizophrenia (ŞizofrenideSerotoninin Rolü). Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar- Current Approaches inPsychiatry. 2012;4(2):237-259

 

3- Eker S, Öztepe Yavaşcı E, Cangür Ş, Kırlı S, Sarandöl E. Can BDNF and IL-2be indicators for the diagnosis in schizophrenic patients with depressivesymptoms? Acta Neuropsychiatrica. 2014;26(5):291-297

 

4- Öztepe Yavaşcı E, Eker S, Cangür Ş, Kırlı S, Sarandöl E. Predictionof

Depression in Schizophrenia:Can serum levels of BDNF or EGF help us? African Journal of Psychiatry.2014;17(6):14-18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

 

Katıldığı Eğitimler:

Bilişsel Davranışcı Terapi,(KDT Derneği tarafından düzenlenen),                                                                   2009-2011

Prof. Dr. Paul Salkovskisatölye çalışması (7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi dahilinde)              Haziran 2011

Prof. Dr. Adrian Wells atölyeçalışması (7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi dahilinde)                   Haziran 2011

Prof. Dr. Adam Radomsky atölyeçalışması (7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi dahilinde)            Haziran 2011